Enkele Goede Afspraken

AANKOMST/VERTREK

Controleer bij aankomst de inventaris van de bungalow. Eventuele gebreken dient U binnen 24 uur bij de receptie te melden, anders kunt U hiervoor aansprakelijk gesteld worden. De ochtend van uw vertrek moet de bungalow worden vrijgemaakt vóór 10.00 uur. De bungalow wordt gecontroleerd na uw vertrek. Vergeet niet om de sleutel en eventueel uw bankgegevens bij de receptie af te geven.

VERBLIJF

Motorhomes of campers, kampeerauto’s, caravans, vouwwagens, tenten, tenttrailers of enige ander vorm van tijdelijk verblijf is niet toegestaan.

PARKEREN

U kunt bijna altijd in de buurt van uw bungalow parkeren. Wij vragen u dan ook uw auto zo dicht mogelijk langs de kant van de weg te plaatsen, op de van grind voorziene parkeerplaatsen. Laden en lossen kunt u wel aan de voorkant van de bungalow; parkeren is hier echter niet toegestaan!

ELEKTRICITEIT

De zekeringskast vindt u in het toilet naast het kozijn van de deur. Bij een te zware belasting van het net springt de hoofd-zekering. Dit kunt u zelf corrigeren door een/enkele apparaten uit te zetten en de zekering in de oude stand terug te zetten. Wanneer u dan nog geen stroom heeft, zit de storing ergens anders en dient u de receptie of de technische dienst te waarschuwen. Daar de bungalow voorzien is van een beperkt vermogen is het NIET toegestaan om zware elektrische apparaten te gebruiken. Let op: het opheffen door de technische dienst van stroomstoringen ten gevolge van het gebruik van te zware apparaten is voor rekening van de huurder !

VERWARMING / GASFORNUIS

Bij aankomst tussen 1 november en 31 maart staat de verwarming van uw bungalow al aan. Om het warmer te krijgen moet U enkel de thermostaat hoger zetten. Bij vorst vragen wij u zowel overdag als ’s nachts steeds de badkamerdeur open te laten staan. Bij aankomst tussen 1 april en 31 oktober, kan het zijn dat U om gas te hebben misschien nog de hoofdkraan opendraaien. Er bevindt zich een kraan in het toilet (verborgen luikje in muur rechts onderaan); de hoofdkraan vindt U buiten in het grijze meterkastje.
Het gasverbruik wordt op basis van een forfaitair bedrag per overnachting (zie prijslijst) vooraf of bij aankomst afgerekend

WATER

Wij vragen u zuinig om te gaan met water. Bij warm weer is drinkwater in de Ardennen een kostbaar goed.
DE AUTO WASSEN OP HET PARK IS NIET TOEGESTAAN !

BRANDPREVENTIE – BARBECUE

Vanwege het brandgevaar is het maken van open vuur op minder dan 100 meter van een bos bij wet verboden. Vuurwerk of barbecueën is dan ook onder geen enkele voorwaarde toegestaan. Indien u wenst te barbecueën, kunt u hiervoor terecht naast de jeu de boules-baan. Het nodige materiaal is te verkrijgen in het restaurant. U kunt ook terecht bij de winkel voor barbecue-pakketjes (graag één dag vooraf reserveren !).
In de bungalow is er tevens een brandblusser aanwezig. De brandputten in het park zijn aangeduid met een rode H. Deze moet u vanzelfsprekend altijd vrij houden. In geval van brand verzoeken wij u zo vlug mogelijk de receptie te waarschuwen.

AFVAL

Afvalscheiding is verplicht. Dit wil zeggen dat glas, groenafval, papier/karton en huisafval (“restafval”) gescheiden moeten worden. Daarnaast beschikken het park over containers voor “PMD” (plastic, metaal, drankkartons). Deze zijn bedoeld voor plastic pet-flessen, drank –of conservenblikjes en drankkartons van het type “tetra-pack”. De nodige containers en glasbollen vindt u beneden in het containerpark. Het niet respecteren van deze verplichting kan zware boetes veroorzaken. (Er is cameratoezicht op het containerpark !) In het keukenpakketje dat U bij aankomst bij de receptie gekregen heeft, vindt U o.a. een composteerbaar zakje voor groenafval en een gewone vuilniszak voor het overige afval. Met grof vuil kunt u kosteloos terecht in het containerpark van Barvaux. Het containerpark is open op werkdagen van 13 tot 19 uur en ’s zaterdags van 10 tot 18 uur.

HUISDIEREN

In onze bungalow zijn huisdieren niet toegelaten.

INVENTARIS

Mocht u onverhoopt iets breken, beschadigen of onklaar maken, geeft u dat zo snel mogelijk door aan de receptie zodat correct verrekend kan worden. Over het algemeen zijn alle kleine inventarisartikelen (serviesgoed, glaswerk, keukengerei enz…) bij de receptie op voorraad. Vergeet niet: na u komen er weer andere gasten! Zorg er voor dat serviesgoed, klein meubilair en andere inventarisartikelen niet in andere bungalows terecht komen.

INTERNET - DIGITALE TV

In de bungalow is er WiFi voorzien. Het gebruik van WiFi is op basis van een fair use policy. Echter als er veel gebruikers tegelijk zijn kan de snelheid afnemen waardoor de snelheid mogelijk lager is dan u gewend bent. Het netwerk is dan ook niet bedoeld om heel grote bestanden te downloaden (denk aan films, grote muziekbestanden, etc…). Bij onevenredig gebruik zal BUNGALOWPARK SUNCLASS DURBUY genoodzaakt zijn de bandbreedte van de specifieke gebruiker te beperken. Digitale TV is eveneens aanwezig in de bungalow; Alle Belgische, Nederlandse, Franse en Duitse zenders zijn hier dan ook beschikbaar.

(NACHT)LAWAAI

Het is niet toegestaan luide muziek te maken buiten de bungalow. Gelieve er dan ook rekening mee te houden dat er ook nog andere gasten in het park verblijven. Na 22u00 is er buiten geen muziek meer toegestaan en wordt er verwacht dat u de nachtrust van de andere gasten respecteert.

RECEPTIE

Tijdens de schoolvakanties: Van 9:00 tot 12:00 en van 13:30 tot 18:00, op vrijdagen tot 21:00. Buiten de schoolvakanties: Van 9:00 tot 12:00 en van 13:30 tot 17:00, op vrijdagen tot 21:00 Bij de receptie kunt u terecht voor alles wat te maken heeft met verhuur, toeristische informatie, ansichtkaarten en wandelingen, wasmuntjes, bestellen van brood, verhuur van bed –en badlinnen, fietsen, sportmateriaal, inschrijven voor het recreatieprogramma, een batterijverzamelaar, etc…

NOODHULP

Buiten de openingstijden van de receptie kunt u voor NOODGEVALLEN gebruik maken van de parlofoon die bij naast de deur van de receptie hangt.

SCHOONMAAK

De eindschoonmaak is verplicht en houdt in dat de chalet na uw verblijf netjes gepoetst wordt. De vaste bijdrage die u hiervoor betaalt is 30€.
Dit wil echter niet zeggen dat u de chalet niet netjes hoeft achter te laten. Alle schoonmaakkosten die voortvloeien uit “niet-normaal” gebruik, zullen automatisch van de waarborg worden ingehouden.

AANSPRAKELIJKHEID

Noch wijzelf, noch Bungalowpark Sunclass Durbuy aanvaarden enige aansprakelijkheid voor: Diefstal, verlies of schade (van welke aard dan ook) tijdens of ten gevolge van een verblijf in onze vakantiewoning. Eventuele schade die voortvloeit uit het niet nakomen van de door het beheer gestelde regels, is voor rekening van de overtreder. Wij behouden ons het het recht voor om gasten die de parkregels niet in acht nemen onmiddellijk van het terrein te laten verwijderen.